Kullanıcı Girişi
TDBO, bilim olimpiyatları

TELİF HAKKI

TELİF HAKLARI VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Sergilenmeye hak kazanan bütün projelerin telif hakları proje sahibi tasarımcılara veya organizatör kuruma aittir.
 2. Organizatör Kurumlar katılan projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek hakkına sahiptir.
 3. Dereceye giren projeler sergileme ve arşivleme amacıyla organizatör kurum tarafından saklı tutulacaktır.
 4. Proje yarışmasında sergilenecek eserler bir kitapçık haline getirilerek Türk Patent Enstitüsüne verilecektir. Eserinizin kaydı Türk Patent Enstitüsünde olduğu için projeniz kopya edilemeyecek ve 3. şahısların patent almaları engellenecektir.

YARIŞMAYA KATILAN ÜLKELER

 • TÜRKİYE
  TÜRKİYE
 • KKTC
  KKTC
 • AZERBAYCAN
  AZERBAYCAN
 • KAZAKİSTAN
  KAZAKİSTAN
 • KIRGIZİSTAN
  KIRGIZİSTAN
 • ÖZBEKİSTAN
  ÖZBEKİSTAN
 • TÜRKMENİSTAN
  TÜRKMENİSTAN
 • BOSNA HERSEK
  BOSNA HERSEK
 • BULGARİSTAN
  BULGARİSTAN
 • ALTAY
  ALTAY
 • MOLDOVA
  MOLDOVA
 • MAKEDONYA
  MAKEDONYA
 • ARNAVUTLUK
  ARNAVUTLUK
 • TATARİSTAN
  TATARİSTAN
 • KOSOVA
  KOSOVA
türk dünyası bilim olimpiyatları


Web Tasarım